Wojciech Tomaszek

inż. Wojciech Tomaszek

Ukończył Budownictwo na Politechnice Lubelskiej o profilu konstrukcyjnym, budownictwo miejskie i przemysłowe.

Projektuje konstrukcje budownictwa przemysłowego, inżynierskiego i mieszkaniowego.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. 2589/Lb/85

Przynależy do Izby Projektowej LOIIB nr ewid. LUB/BO/1942/01

 

Doświadczenie zawodowe:

Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Biuro Studiów i Projektów BIPROZET

Biuro Studiów i Projektów ELEKTROPROJEKT

Pracownia Projektowa Budownictwa Ekologicznego Wojciech Tomaszek

 

Ważniejsze realizacje:

– hala stalowa sportowa dla MONTEX S.A. Lublin

– hala stalowa dla Zakładu Produkcji Pianki VITA POLYMERS POLAND

–  wieża stalowa RTV MERKURY w Poznaniu H=36m,

– modernizacje masztów RTV Kielce,

– sala gimnastyczna dla szkoły w Karmanowicach,

– modernizacja obiektów Zakładu Energetycznego Lublin, Pruszków, Mińsk,

– fundamenty pod maszyny dla LZP Tytoniowego w Lublinie,

– modernizacja obiektów przemysłowych dla koncernu RMC Polska,

– rozbudowa i modernizacja Cementowni CHEŁM/CEMEX w Chełmie,

– hale stalowe dla Lubelskiego Rynku Rolno-Ogrodniczego w Elizówce (Lublin),

– modernizacja hali dla PPMB Niemce,

– modernizacja stacji wodociągowej dla LPEC Lublin,

– modernizacja Zakładu Elektromontaż Lublin,

– rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Smoluchowskiego 3 w Lublinie,

– rozbudowa łącznika szkoły w Bystrzejowicach,

– budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Biernackiego 12 w Lublinie,

– liczne konstrukcje w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym.