OFERTA USŁUG PROJEKTOWYCH

Artur Tomaszek Pracownia Architektoniczna to zespół składający się z architekta, konstruktora, inżyniera sanitarnego i elektryka. Razem specjalizujemy się w projektowaniu domów (budynków mieszkalnych jednorodzinnych), budynków wielorodzinnych, a także usługowych.

Opracowujemy również projekty przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących.

Cenimy pracę nad projektami małych obiektów jak budynki gospodarcze, przydomowe tarasy, ganki, obiekty z architektoniczną wizją w szczególności w konstrukcji drewnianej.

Ponadto świadczymy usługę doradztwa w procesie przedprojektowym, obejmującą przede wszystkim: sprecyzowanie potrzeb Inwestorów, analizę działki w kontekście warunków zabudowy (planu miejscowego), a także przepisów technicznych oraz architektonicznych. Określenie wizji projektu indywidualnego bądź pomoc w doborze projektu typowego. Doradztwo w zakresie prac w budynku istniejącym (możliwości przebudowy, rozbudowy, nadbudowy). Udzielanie informacji na temat rozwiązań wykonawczych, czynników wpływających na koszty budowy, zagadnienia fizyki budowli, a także instalacji w budynku.

Q&A (zbiór pytań i odpowiedzi dotyczący projektowania domów jednorodzinnych)

1. Co zawiera projekt budowlany? Czy znajdziemy tam rysunki konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i elektryki? Czy rysunki są schematami, czy pełnym opracowaniem?

Projekt budowlany jest pełną dokumentacją, która zawiera branżę architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Na naszą pracę składa się wykonanie obliczeń, analiz, przygotowanie rysunków, opisów, wzajemne korekty zastosowanych rozwiązań. Finalny efekt stanowi projekt o budowlano – wykonawczym charakterze opracowania, zawierający w pełni skoordynowany projekt. Pozwala on uzyskać pozwolenie na budowę oraz posługiwać się nim do realizacji budynku. Dobrze przygotowana dokumentacja projektowa ogranicza ilość błędów na budowie. Nie występują w niej niedomówienia, rozbieżności między rysunkami, kolizje np. wentylacji mechanicznej z elementami konstrukcyjnymi. Przygotowujemy również otworowanie stropów, przejścia instalacyjne, tak aby już na etapie realizacji stanu surowego przygotować budynek do prac wykończeniowych. Podsumowując nasz projekt to gwarancja jakości.

2. Jak wygląda proces projektowy, spotkania z architektem, czy można zamówić ,,projekt na odległość”?

Proces projektowy składa się z etapu koncepcji oraz pracy nad projektem budowlanym.

Etap koncepcji jest pracą twórczą, w którym określamy możliwości działki, budynku, potrzeby Inwestorów i wiele innych czynników. Analizujemy zagadnienia formalne oraz kontekst miejsca. Ten etap pracy zamykamy planszą wytycznych projektowych. Następnie szukamy inspiracji, tworzymy pierwsze szkice. Początkowe pomysły i proste układy funkcjonalne konfrontujemy z Inwestorami. Już wtedy możemy określić wspólną idee i charakter przyszłego domu. Na późnym etapie koncepcji powstają nie tylko rzuty, ale cały wirtualny model budynku, tak aby w pełni zaprezentować przyszły dom.

Spotkania w czasie pracy nad koncepcją mogą odbywać się zdalnie, drogą mailową, poprzez komunikatory jak i w formie tradycyjnej w biurze, bądź u Inwestora.

Jak najbardziej projektujemy również na odległość. Wykonywaliśmy i nadal chętnie wykonujemy tego typu usługi, które nie odbiegają jakością od tradycyjnej formy kontaktu.

3. Czy projekt indywidualny jest opracowywany z gotowych schematów, czy faktycznie będzie to dom ,,szyty na miarę”?

Projekt indywidualny jest opracowywany w oparciu o analizy działki, otoczenia, a przede wszystkim o wytyczne Inwestorów oraz wspólnie opracowany schemat potrzeb.

Projekt stanowi naszą pracę twórczą w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, w którą jesteśmy w pełni zaangażowani. Staramy się dopasować założoną powierzchnię użytkową domu, aby spełniać wymagania użytkowe oraz instalacyjne. Korygujemy nasze rozwiązania z założonym budżetem.

Wyjątek może stanowić adaptacja projektu z cyklu domów modelowych, w których bazujemy na gotowych opracowaniach.

4. Czy można zamówić tylko koncepcję budynku, aby zobaczyć czy warto kontynuować prace?

Tak, każda usługa projektowa zawiera odpłatną część koncepcyjną, a po jej etapie można zrezygnować z projektu budowlanego. Koncepcja projektu przedstawiana jest w formie szkiców, rzutów, wizualizacji oraz modelu 3D, która w pełni obrazuje projektowany budynek. Zazwyczaj koncepcja zawiera dwa warianty, ale cały proces uzyskania finalnego efektu jest bardziej złożony i zawiera dodatkowo korekty oraz dyskusje z Inwestorami.

5. Zakupiłem projekt typowy z Internetu, czy na jego podstawie otrzymam pozwolenie na budowę?

Projekt typowy wymaga adaptacji przez projektantów do warunków miejscowych. Adaptacja to nic innego jak przystosowanie dokumentacji projektowej domu do konkretnej działki oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. W adaptację zaangażowany jest architekt, konstruktor, inżynier sanitarny i inżynier instalacji elektrycznych. Istnieje możliwość wprowadzania niewielkich zmian do projektu przez Inwestorów (takich jak przesunięcie ścianek działowych, powiększenie lub dodanie okien, drzwi). Większe zmiany mogą rzutować na całą dokumentację, a co za tym idzie na koszt opracowania, który może zbliżyć się do honorarium za projekt indywidualny.

6. Ile kosztuje projekt? Jakie informacje należy podać w celu otrzymania oferty?

Honorarium za projekt ustalane jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

W celu otrzymania oferty, należy wysłać e-mail z informacjami:

– lokalizacja działki pod zabudowę,

– przybliżona powierzchnia użytkowa budynku oraz ilość domowników, np. (140m2  / 2 rodziców + 2 dzieci)

– ilość i rodzaj kondygnacji, np. (parter + poddasze użytkowe)

– charakterystyczne pomieszczenia, np. (dwustanowiskowy garaż, ogród zimowy, zadaszony taras)

– ogólna wizja budynku (energooszczędny, prosta bryła, dom na skarpie, antresola, dach dwuspadowy, itp.)

– informacje o przewidywanych instalacjach w budynku (wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pompa ciepła powietrzna, instalacja gazowa, ogrzewanie podłogowe itp.),

– przybliżony termin rozpoczęcia budowy.

7. Jaki jest czas przygotowania projektu?

Teoretyczny czas pracy nad koncepcją to okres 4-8 tygodni. Drugie tyle pochłania przygotowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Istnieje możliwość uzyskania szybszych terminów pod pewnymi warunkami.

8. Czy można umówić się na niezobowiązujące spotkanie?

Tak, istnieje możliwość umówienia się na niezobowiązujące spotkanie (również online).

Chętnie odpowiem na Państwa pytania jak i szerzej opowiem o pracy naszego zespołu.

Zapraszam również do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zalety projektu indywidualnego:

– maksymalne wykorzystanie potencjału działki budowlanej,

– projektowanie na bazie analiz zastanego terenu i otoczenia,

– nawiązanie do charakteru pobliskiej zabudowy, bądź historycznie związanej kultury miejsca,

– zaakcentowanie lokalnych materiałów w nowoczesnej odsłonie,

– układ funkcjonalny dostosowany do wymagań inwestorów skorygowany o wiedzę i doświadczenie architekta,

– tworzenie modeli poglądowych w celu wprowadzania poprawek i uniknięcia błędów,

– harmonia pomiędzy bryłą budynku a zagospodarowaniem działki, zielenią,

– wdrażanie odnawialnych źródeł energii, rozwiązań energooszczędnych, nowoczesnych technologii w oparciu o dyskusję opłacalności inwestycji,

– projekt indywidualny nie wymaga adaptacji, koniecznej przy projekcie typowym.

Zalety budynku energooszczędnego:

Adaptacja typowego, gotowego projektu budynku energooszczędnego pod konkretną działkę budowlaną obniża jego pierwotnie planowany potencjał. Każdy teren pod budowę jest unikalny, posiada konkretny układ stron świata, nachylenie terenu, cyrkulacje wiatrów, naturalne osłony, przeszkody. Kluczowe stają się wymiary działki, które warunkują zastosowane rozwiązania projektowe, np. przydomową oczyszczalnie ścieków, gruntowy wymiennik ciepła.

Warto powierzyć architektowi wykonanie projektu od podstaw, aby dom faktycznie sprawdził się w formie energooszczędnej ‘’maszyny’’.

Dom energooszczędny stanowi inwestycję na przyszłość, dającą profity wynikające z jego niskich kosztów eksploatacji. Wyższe koszty inwestycji zwracają się w formie ‘’gwarantowanej emerytury’’ – dużo niższych rachunków za ogrzewanie, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej a nawet opłat za energię elektryczną. Dodatkowo budynek zapewnia mieszkańcom odpowiedni mikroklimat pomieszczeń, podwyższony komfort wentylacji z odzyskiem ciepła. Pozwala na uzyskanie przyjemnego chłodu latem, a wstępnego podgrzania powietrza zimą.