Dialog z klientem

Na każdym etapie projektu odbywają się spotkania z Klientem. Najwięcej jest ich w czasie koncepcji, aby wspólnie wpracować szyty na miarę projekt. W kolejnych etapach spotkania dotyczą omówienia zastosowanych rozwiązań budowlanych oraz korekty instalacji. Inwestor ma możliwość w pełni zapoznać się z dokumentacją projektową i poznać jej tajniki.