Kontekst miejsca

Wstęp do projektowania stanowi wizja lokalna na działce. Pozwala ona poznać miejscowe uwarunkowania. Nawiązujemy do otoczenia pod względem sąsiedniej architektury, miejscowej kultury, lokalnych materiałów, ukształtowania terenu, zadrzewienia itp.