Koordynacja branżowa

Dbamy, aby dokumentacja projektowa była spójna pomiędzy opracowaniami branżowymi. Projekt składa się bowiem z części architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Całość koordynujemy w celu uniknięcia kolizji i stworzenia doskonałej maszyny do mieszkania.