LUBLIN, PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO - 1/2 BLIŹNIAKA

Założenia

Niewielka działka o powierzchni 4 arów dla której prawo miejscowe narzuca charakter zabudowy bliźniaczej oraz zwieńczenie dachem płaskim.

Dobudowa od strony południowej wymusza otwarcie budynku na osi wschód – zachód.

Wytyczne inwestorów, względy konstrukcyjne dobudowy oraz ograniczony budżet, klarują działania twórcze nad formą i układem funkcjonalnym budynku.

Skromna i wyważona bryła o odmiennym charakterze uspokaja dominującą formę budynku sąsiedniego. 

Elementy małej architektury – wiata i zadaszenie tarasu, ubogacają oraz wtapiają budynek w otoczenie działki.

Rzut przyziemia

Rzut piętra

Elewacje

Kadry z budowy

1/2 bliźniaka - Widok na salon

Stropodach pełny wentylowany kanalikowy

W budynku 1/2 bliźniaka został zaprojektowany oraz zrealizowany stropodach wentylowany kanalikowy. Ze względu na dość ubogą literaturę obrazującą tego typu dach, rozwiązanie można uznać za nietypowe i wyróżniające zaprojektowany przez nas budynek. 

Podstawowym argumentem zastosowania wentylacji w stropodachu pełnym jest eliminacja wykraplania się i gromadzenia pary wodnej w przegrodzie dachu.

Pominięcie tego aspektu powoduje stopniowe zawilgocenie znajdującej się w stropodachu warstwy izolacyjnej – w tym przypadku styropianu, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie jego zdolności termoizolacyjnych. Zawilgocenie przegrody tworzy również korzystne warunki do rozwoju grzybów i pleśni, co negatywnie wpływa na mikroklimat pomieszczeń w domu.

Opisane zjawisko fizyczne może zostać ograniczone również w inny sposób, stosując m. in. specjalne materiały paroszczelne, lecz biorąc pod uwagę możliwe błędy wykonawcze, zastosowane w przedmiotowej inwestycji rozwiązanie jest najlepsze w relacji jakości do ceny.

Przekrój materiałowy stropodachu

Wentylacja warstwy izolacyjnej odbywa się w kanałach utworzonych poprzez profil blachy trapezowej dociśniętej do styropianu. Takie rozwiązanie zapewnia dostateczną cyrkulację dzięki usytuowaniu kanałów w kierunku wschód – zachód. Otwory wlotowe oraz wylotowe, umieszczone na elewacji budynku, oprócz spełniania funkcji nawiewu i wywiewu powietrza, świetnie wpisują się w zaprojektowaną stylistykę budynku. Powietrze dostaje się otworami do koryta uformowanego w styropianie, a następnie rozprowadzane jest kanałami profilowej blachy. Analogicznie wykonana została strona wylotowa.

Podsumowując, zastosowane rozwiązanie zapewnia stabilność cieplną budynku. Izolacja termiczna utrzymuje swoje właściwości, a ograniczenie skraplania się pary wodnej wpływa korzystnie na mikroklimat domu.

Idea stropodachu pełnego wentylowanego kanalikowego nie byłaby możliwa bez determinacji Inwestorów, którzy podzielali mój pomysł na tego typu realizację. Wykonawczo również wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

 

Z niecierpliwością czekamy więc na etap wykończeniowy elewacji i ujawnienie piękna budynku!