Posiada uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania i wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń.

Projektant instalacji elektrycznych

Sławomir Janiga

Ukończył Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Lubelskiej o specjalności elektroenergetyka oraz fizykę teoretyczną z astrofizyką na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie projektowe i wykonawcze uzyskał przy współpracy z biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi.

Od 2021r. posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Pożarowej (Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy) oraz certyfikowanego projektanta systemów sygnalizacji pożaru oraz automatyki pożarowej (Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX).

  • Specjalizacja budownictwo mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty zamieszkania zbiorowego.
  • Doświadczenie: 7+ lat
  • Telefon: 514 230 465
  • Email: slawomir.janiga@wp.pl

Pracę zawodową łączy z pracą w szkole jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Sprawdź pozostałych członków zespołu:

Artur Tomaszek

Architekt

Artur Tomaszek

Krzysztof Wiejak

Projektant instalacji sanitarnych

Krzysztof Wiejak

Hubert Niedziałek

Konstruktor

Hubert Niedziałek