OFERTA

PROJEKTY

Wykonywanie projektów architektonicznych wraz z dokumentacją wielobranżową w zakresie:

– koncepcyjnym,

– budowlanym – do pozwolenia na budowę,

– wykonawczym.

Projekty rozbudowy, przebudowy, nadbudowy istniejących budynków, zmiany sposobu użytkowania.

Zalety projektu indywidualnego:

– maksymalne wykorzystanie potencjału działki budowlanej,

– projektowanie na bazie analiz zastanego terenu i otoczenia,

– nawiązanie do charakteru pobliskiej zabudowy, bądź historycznie związanej kultury miejsca,

– zaakcentowanie lokalnych materiałów w nowoczesnej odsłonie,

– układ funkcjonalny dostosowany do wymagań inwestorów skorygowany o wiedzę i doświadczenie architekta,

– tworzenie modeli poglądowych w celu wprowadzania poprawek i uniknięcia błędów,

– harmonia pomiędzy bryłą budynku a zagospodarowaniem działki, zielenią,

– wdrażanie odnawialnych źródeł energii, rozwiązań energooszczędnych, nowoczesnych technologii w oparciu o dyskusję opłacalności inwestycji,

– projekt indywidualny nie wymaga adaptacji, koniecznej przy projekcie typowym.

dom3Rzut
dom2Rzut4

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Adaptacja typowego, gotowego projektu budynku energooszczędnego bądź pasywnego pod konkretną działkę budowlaną obniża jego pierwotnie planowany potencjał. Każdy teren pod budowę jest unikalny, posiada konkretny układ stron świata, nachylenie terenu, cyrkulacje wiatrów, naturalne osłony, przeszkody. Kluczowe stają się wymiary działki, które warunkują zastosowane rozwiązania projektowe, np. przydomową oczyszczalnie ścieków, gruntowy wymiennik ciepła.

Warto powierzyć architektowi wykonanie projektu od podstaw, aby dom faktycznie sprawdził się w formie energooszczędnej ‘’maszyny’’.

Dom pasywny stanowi inwestycję na przyszłość, dającą profity wynikające z jego niskich kosztów eksploatacji. Wyższe koszty inwestycji zwracają się w formie ‘’gwarantowanej emerytury’’ – dużo niższych rachunków za ogrzewanie, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej a nawet opłat za energię elektryczną. Dodatkowo budynek zapewnia mieszkańcom odpowiedni mikroklimat pomieszczeń, podwyższony komfort wentylacji z odzyskiem ciepła. Pozwala na uzyskanie przyjemnego chłodu latem, a wstępnego podgrzania powietrza zimą.

Główne założenia pracowni dotyczące budynku energooszczędnego/pasywnego:

– odpowiednie zyski z energii słonecznej, stosowanie łamaczy ograniczających penetracje światła naturalnego do pomieszczeń w lecie, lecz pozwalających na swobodne operowanie słońca zimą,

– odpowiednia bezwładność cieplna budynku, pozwalająca uzyskać jego stabilność temperaturową,

– rozwiązania energooszczędne niepogarszające układu funkcjonalnego i estetycznego budynku,

– ograniczenie mostków cieplnych.

domenergo1

WIZUALIZACJE

Wykonywanie fotorealistycznych wizualizacji obiektów budowlanych (budynków, budowli, obiektów małej architektury) o dużej szczegółowości detalu i dowolnej gamie materiałów. Przedstawianie ujęć na tle kontekstu miejsca, otoczenia, zieleni, innych obiektów. Postprodukcja wizualizacji, zdjęć w programach Adobe Photoshop i Adobe Lightroom.

Wykonywanie modeli 3D obiektów budowlanych oraz przedstawienie ich w formie:

wizualizacji perspektywicznych (zobacz),

– izometrii,

– elewacji,

– dowolnych przekrojów 3D,

– rozwarstwionych struktur przegród budowlanych,

– płaszczyzn perspektywicznych poszczególnych kondygnacji,

– bądź przekazanych w formacie oryginalnym – .pln/.artl, lub wyeksportowanym.

Wykonywanie symulacji rozbudowy, przebudowy, odnowy budynków za pomocą fotomontażu.

Tworzenie przewidywanych rezultatów, np. zmiany kolorystyki elewacji.

Symulacja komputerowa kolorystyki elewacji, Szczecin.